การไฟฟ้าฯให้บ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ข่าว

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน กรณีมาตรการเยียวยาวประชาชนผู้ได้รับความ เ ดื อ ด ร้ อ น ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจะมีการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนจำนวน3เดือน ตั้งเเต่ มีนาคม เมษายน เเละพฤษภาคม ซึ่งอิงค่าไฟฟ้าในเดือน มี.ค. เป็นฐาน (อ่านรอบมิเตอร์ ก.พ.63-มี.ค.63) ซึ่งก็ได้เกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายจากประชาชน จนมีการชี้เเจงจาก พีอีเอ ถึงรอบการอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

การอ่านหน่วยมิเตอร์ หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยของผู้ใช้ไฟฟ้า PEA เป็นการอ่านหน่วยช่วงกลางเดือน โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่และเริ่มจดหน่วยตั้งแต่วันที่ 13 14 15 16 (ขึ้นอยู่กับเดือนที่ไปจด) จนแล้วเสร็จครบทุกรายภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยของ PEA ปัจจุบันมีมากกว่า 19 ล้านราย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถอ่านหน่วยมิเตอร์ได้ประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่มีการอ่านหน่วย ซึ่งวันที่อ่านหน่วยของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายอาจมีการเหลื่อมวันกัน ด้วยเหตุนี้ “หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของเดือน ก.พ.” จะแจ้งในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค. (03/2563) เพราะการให้บริการไฟฟ้าของ PEA เป็นลักษณะใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลัง

ตัวอย่าง: ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (บิลค่าไฟฟ้า) ประจำเดือน มี.ค.2563 ของบ้านนาย เอ

เจ้าหน้าที่อ่านหน่วยมิเตอร์หรือเจ้าหน้าที่จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในวันที่ 16 มี.ค. 2563 ซึ่งค่าที่อ่านได้จะเป็น “หน่วยการใช้ไฟฟ้า” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 63 จนถึงวันที่อ่านหน่วยคือ วันที่ 16 มี.ค. 2563 จากนั้นจะพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค. 2563 (03/2563) ให้กับบ้านนาย เอ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับบ้านนาย เอ

เเละล่าสุดนั้นในวันที่ 5 พ.ค.63 ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เคาะอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือ สำหรับบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค.-พ.ค. 63 สำหรับรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (Type) ที่เลข 3 ตัวหน้าขึ้นต้นด้วย 111 ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ขอบคุณที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA